29/10/09

Columbus, Colom, Colón, Colombo

Com potser ja sabeu, s'acaben de publicar dos llibres que verifiquen l'origen català de Cristòfor Colom. El País en feia ressò avui mateix. Malhauradament, la llengua en què han estat escrits aquests dos llibres és l'anglès, i tan sols es preveu una traducció al català (no pas al castellà). ¿De què ens serveix que es tradueixi només a la nostra llengua, si el que ens interessa és que se n'enterin els del país veí, els que s'entesten a perpetuar la fal·làcia per a posar-se les medalles? ¿No hauria d'invertir alguna de les nostres editorials bilingües en la traducció al castellà d'aquests documents? No és que jo sigui una gran defensora de l'origen català de Colom (realment, m'és bastant igual d'on era aquest bon home perquè, si ens ho mirem fredament, el seu fantàstic descobriment va permetre un dels més grans genocidis de la Història de la Inhumanitat), però sí sóc defensora de la veritat, i si s'ha demostrat que era català, ¿què en treiem nosaltres de confirmar-ho? ¿Estarrufem les plomes i ens donem copets a l'espatlla nosaltres mateixos? ¿Quin sentit té?

26/10/09

L'ordre dels sumands...

Necessito la vostra ajuda. Començaré explicant-vos que sóc l'única lingüista de la classe de "English for Academic Purposes" (una classe per a no anglòfons que ofereix el Centre de Llengües, amb intenció de millorar les nostres habilitats amb l'anglès parlat i escrit). Ser l'única lingüista en una classe de llengües és una situació que, com sabeu, no experimento per primer cop (ho vaig ser quan feia rus, quan feia japonès...). Un cop més, em reafirmo en la idea proposada fa un temps: els professors de llengües haurien de tenir un bagatge lingüístic més que bàsic. Però deixarem aquest tema per a més endavant.

Ara el que us demano és que m'ajudeu amb aquest enigma: l'ordre dels adjectius en una seqüència en anglès. Com ja sabeu, en anglès pots fer una seqüència d'adjectius precedint un substantiu sense l'ús de comes entre ells, ja que en anglès la sintaxi la fa l'ordre de les paraules. En català, per dir que una pilota és gran, rodona i vermella, no puc dir: "una pilota gran rodona vermella".  En anglès sí.

Segons el llibre de gramàtica How English Works (Swan and Watter, 1998. Oxford), l'ordre dels adjectius ha de seguir la següent norma: color-origen-material-propòsit, i llavors el substantiu. Tot el que no sigui això es col·loca abans de "color". Ara bé, pareu atenció al fet que en anglès, els substantius que modifiquen a altres substantius (com seria el cas de "vaixell de paper" en català) ocupen la posició prenominal ("paper ship"). Però segueixen sent substantius.

L'exercici a classe era decidir, de 4 possibles respostes, quina era la correcta. Eren seqüències de 4 adjectius que complementen el substantiu compost (o, si voleu, el substantiu modificat amb un altre substantiu) "riding boots". L'opció correcta és, segons el llibre:

old red Spanish leather riding boots

I el que la llenguaddicta té a dir és el següent: tal com jo l'entenc, aquesta frase el que em diu és que les botes de muntar són velles, vermelles i estan fetes de pell espanyola, perquè:

[old red [Spanish leather] riding boots]

¿No? O fins i tot, que les botes de muntar són velles i estan fetes de pell espanyola vermella:

[old [red Spanish leather] riding boots]

O encara, que les botes de muntar estan fetes de pell espanyola vermella i vella:

[[old red Spanish leather] riding boots]

La mestra deia que no, perquè el llibre diu que aquest és l'ordre, però no responia a la meva pregunta: "¿què entén vostè quan llegeix això?" El que jo volia aclarir és si ella entén que les botes són espanyoles, o si entén que estan fetes amb pell espanyola. (Quan torni a casa el meu company de pis americà li faré la pregunta, a veure què entén ell... si no arriba amb massa cerveses entre pit i esquena).

L'argument que li he donat és que "leather" és un substantiu (i no un adjectiu, com ella em volia fer creure, per més que ocupi un lloc genuïnament destinat a adjectius: he buscat a Longman, Oxford i MacMillan), i per tant, l'adjectiu/s immediatament anterior/s l'està/n modificant. L'alternativa que jo proposava era "Spanish old red leather riding boots", perquè:

[Spanish [old red leather] riding boots]

(Però aquesta proposta podria acabar significant el mateix si correm el segon claudàtor cap a l'esquerra, i llavors el meu argument cau pel seu propi pes), per tant:

[[old red leather] Spanish riding boots]

¿Què me'n dieu?

(Nota: en vermell els noms, en blau els adjectius).


24/10/09

Al·lòfons

Avui m'ha picat la mosca pensant en aquest concepte. Un al·lòfon, segons el DIEC, és una "Variant fonètica regular en què es manifesta un fonema en funció del context en què apareix". És a dir, un exemple d'al·lòfon és la [b] aproximant (per comptes d'oclusiva) que tenim en contextos com "tribu", o (el meu exemple preferit) totes les manifestacions de la /n/ preconsonàntica ([m] en contextos com "informal", velar en contextos com "fang"...). En tots aquests casos d'al·lofonia, l'única diferència entre el fonema i els seus al·lòfons és un tret distintiu (en els exemples que he donat, el punt d'articulació).

Ara bé, ¿com expliquem el fet que el fonema /v/ (labiodental fricativa) es manifesti com a bilabial oclusiva? (Suposo que el dia que ho explicaven a classe vaig fer campana).

¿Algun fonetista a la sala?

22/10/09

Les llengües ignorades

El titular de El País d'avui sobre la publicació del nou Astèrix (50 anys) ignora l'existència d'altres llengües a l'estat espanyol que no són oficials. ¿Tan difícil era afegir "oficiales" després de "lenguas"?

2/10/09

Horaris

Dimecres:

  • Research Design and Statistics (de moment, d'oient... aquesta me la deixo per l'any que ve)
  • Introduction to the Brain and imaging the Brain
Dijous:

  • Deafness, Cognition and Language
Divendres:

  • Issues in Research Practice and Investigating Research


¡I això és només el primer trimestre!

Ai, mareta...