17/10/10

Reestructuració neuronal

Un estudi de la University of Western Ontario demostra que l'àrea auditiva primària del còrtex cerebral de les persones sordes de naixement és reutilitzada per al processament d'estímuls visuals; més concretament, segons els investigadors, per a potenciar la visió perifèrica.

No és nou el fet que el cervell és plàstic i es readapta segons la situació, però aquest estudi aporta nova llum a la llegenda urbana que els sords tenen la visió perifèrica més aguda.