17/4/08

Dubte fonètic

¿Qui em pot resoldre la següent qüestió? Si "fixar" es llegeix [fiksá], ¿per què "pixar" es llegeix amb fricativa postalveolar sorda (no puc transcriure el símbol aquí) i no [ks]?

Segons el GDEC, és un mot de l'any 1250 d'origen onomatopèic. Això explicaria per què és fricativa, però llavors, ¿per què ho és també el nom del municipi de Flix? (Si no ho tinc mal entès, es llegeix amb fricativa postalveolar sorda, malgrat ser un mot ben semblant a "fix"). ¿I "guix"? ¿O "guixar"? ¿Qui em justifica aquí la fricativa?

Quan tenim una "x" a inici de paraula o bé precedida de la vocal "i" (i la vocal no és nucli sil·làbic), la pronunciació és de fricativa postalveolar sorda. Fins aquí, d'acord. Ara bé, quan la vocal "i" està en posició de nucli sil·làbic precedint la "x", tant podem trobar que la pronúncia sigui fricativa ("guixar"), com [ks] ("fixar"). ¿Per què?

A l'escola un alumne ho va preguntar (amb altres termes, és clar) i el professor que s'ho va haver de menjar amb patates va pensar: "La Raquel ho sabrà". Però va resultar que no, que la llenguaddicta no ho sabia.

5 comentaris:

Dídac López ha dit...

Sens dubte aquest és el forat més gran de l'ortografia fabriana. El signe gràfic 'ix' pot tindre, efectivament, dos valors fonètics: '[i]sh' o 'ks'.

- Pixar (pishar) és un mot d'origen neoromànic. La forma llatina (si hagués existit) hauria estat piscare, i no picsare (gràficament 'pixare', fonèticament, piksare). En canvi, de píxel en díem 'piksel' (ja que prové de pictum + cell, suposo).

- Flix prové de 'flexu' (fonèticament, fleksu). Crec que els flixancos ('flishancos') en diuen 'flish'. Però també hi ha molta gent de fora que en diu 'fliks'. O potser és a l'inrevés. Tot plegat no és més que un salt del fonema 'ks' al fonema 'sk' i d'ací a 'sh'.

- guix prové de 'gypsu' i no pas de 'gyksu'. Per això tothom en diu 'gish' i el verb derivat és 'gishar'.

llenguaddicta ha dit...

DÍDAC: Milions de gràcies. Sabia que tindries respostes a les meves preguntes.

Albert ha dit...

Doncs jo a la productora de dibuixos animats Pixar l'anomeno igual que a l'acte d'orinar, i al pastisset Bony li dic com allò que et surt al cap si t'hi cau un test... deu ser que llegeixo com si fos la veu del loquendo...

llenguaddicta ha dit...

¿I al "colmadu" ja t'entenien quan demanaves un "bony"?

Albert ha dit...

I qui diu que demani Bonys al colmadu? jo sóc més d'agafar-lo i amb un gest magistral encabir-lo a la butxaca... ;)