1/5/09

¿Què és el verb?

Segurament tots recordem quan érem petits i a l'escola ens deien que el verb és la paraula que ens serveix per expressar accions. Alguns potser recorden haver-se qüestionat aquesta definició quan tocava buscar el verb en una frase com "La Maria és la meva veïna", o "Demà plourà". Sembla que és més que obvi, avui dia, que aquesta definició és incompleta (a més de lingüísticament incorrecta), i els editors de llibres de text s'esforcen per tal d'afinar les definicions dels seus productes. És clar que, com sempre, uns s'esforcen més que d'altres... Mireu si no el que diuen al llibre de castellà de Vicens Vives (Segundo Ciclo, 4º curso):

"Los verbos son palabras que expresan acciones (Laura corre y Andrés esquía), estados (Mario duerme y Encarna reposa) y sucesos (Hoy llueve y ayer granizó)."

Com si no n'hi hagués prou amb aquesta barbaritat, en un dels exercicis els demanen de classificar els verbs segons siguin acciones, estados o sucesos:

avanzar
existir
investigar
parecer
acaecer
saber
suceder
acontecer
retroceder
dividir

Suposant que un nen de 10 anys català hagi sentit alguna vegada en el seu entorn proper paraules com "acaecer" o "acontecer" (cosa que dubto bastant), ¿on se suposa que les ha de classificar? ¿Són sucesos perquè són sinònims de suceder? ¿Són accions similars a Laura corre? ¿S'han oblidat d'una categoria en aquesta classificació completament ad hoc?