21/11/09

Barbaritats (que no barbarismes)

Us devia un post sobre algunes de les barbaritats que la professora del curs d'anglès ha deixat anar a classe. Només perquè passeu una estona entretinguts:

1. L'explicació del genitiu saxó (a partir dels exemples del llibre que ella fa servir):

-The professor's secretary
-Students' marks

Professora: "Com podeu veure, amb els plurals l'apòstrofe va darrere de la s".

I es queda tan ampla. Cap esment al fet que quan el nom al qual modifica el genitiu és un nom acabat en s, la s del genitiu cau per motius més que probablement fonètics (de fet, dubto que la professora sàpiga que es tracta d'una marca de cas residual de l'anglès).

2. Sobre l'estructura del paràgraf: topic sentence (frase que conté el tema a tractar, aquí li direm "frase temàtica" --perdó per la traducció patillera), supporting sentences (frases que donen suport a la frase temàtica), concluding sentence; això és el que diu el llibre:

"The topic sentence is usually the first sentence in a paragraph. It gives the topic and the main idea. The first sentence of a paragraph can be indented. The supporting sentences come after the topic sentence, and they explain the topic sentence. The concluding sentence comes at the end of a paragraph".

(Traducció al català: "La frase temàtica és normalment la primera en un paràgraf. Ens presenta el tema i la idea principal. La primera frase d'un paràgraf pot estar sagnada [entrada amb el tabulador, per als no entesos en la matèria]. Les frases de suport venen després de la frase temàtica, i expliquen la frase temàtica. La frase de conclusió ve al final del paràgraf").

¿Enteneu ara per què em sento com si estés a P5? Només li falta afegir una imatge d'en Coco fent la distinció entre "davant" i "darrere". I això per no comentar el fet que la primera frase d'un paràgraf només està sagnada si tries un estil concret de paràgraf. ¿D'on coi ha tret el llibre? ¿Li va sortir dins una capsa de cereals?

3. Exercici d'omplir forats: gramàtica.

-I look forward ...... you soon. (Que en català seria una cosa com: "Tinc ganes de veure't aviat").

a) seeing b) to seeing c) to see

Resposta correcta: b. I look forward to seeing you again.

Pregunta dels companys de classe (gairebé tots havíem triat la c): "Però, ¿per què -ing en aquest cas i no l'infinitiu?"

Resposta de la professora: "Perquè en aquesta expressió el verb ha d'anar amb -ing". Vaja, més clar l'aigua. Ara només m'he d'aprendre uns quants centenars d'expressions per l'estil, i com flexionen el verb cadascuna d'elles. És molt més fàcil que aprendre's una norma, ¿oi? (¿O era a l'inrevés?)

De fet, l'únic motiu que tinc actualment per a seguir assistint a les seves classes és el de tenir teca per al blog. Però ja us informo ara: em canvio de grup.

Nota: ser parlant nadiu d'una llengua no et converteix en mestre d'aquesta llengua.


1 comentari:

Burg ha dit...

La tasca de professor és fascinant perquè cal que tinguis sempre una resposta a mà, encara que la pregunta no tingui una resposta clara. Quan no tens una resposta lingüística en dones una de sociolingüística i, si no, te'n vas a la història de la llengua. N'aprens molt, fent de professor.